Służba zdrowia w powiecie

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Służba zdrowia w powiecie

W 1999 roku w Polsce rozpoczęto wprowadzanie czterech ważnych reform systemowych: edukacji, służby zdrowia, systemu emerytalnego i administracji publicznej.

Reforma służby zdrowia realizowana była w trzech płaszczyznach:

  • zmiany sposobu finansowania – od 1 stycznia 1999 r. został wprowadzony system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego czyli kasa chorych. Regionalna kasa wykupuje świadczenia zdrowotne dla tych, którzy są objęci obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i którzy są objęci świadczeniami realizowanymi przez kasę. Od 1 kwietnia 2004 r. funkcje kas chorych przejął Narodowy Fundusz Zdrowia. Pojawia się możliwość zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, praktykami grupowymi i osobami indywidualnymi wykonującymi zawody medyczne,
  • zmiany podległości administracyjnej – w większości służba zdrowia przechodzi w gestię samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego,
  • usamodzielnienia publicznych zakładów opieki zdrowotnej – publiczne zakłady opieki zdrowotnej zyskują osobowość prawną, prowadzą samodzielną gospodarkę finansową.

Wielokrotnie zmieniana, aktualizowana, poprawiana reforma służby zdrowia doprowadziła do powstania na terenie powiatu raciborskiego systemu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia zdrowotne obejmują między innymi:

  • świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – wykonywane przez niepubliczne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • świadczenia zdrowotne hospitalizacyjne – wykonywane przez SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu,
  • świadczenia zdrowotne realizowane w porze nocnej, dni wolne od pracy, niedziele i święta – wykonywane przez niepubliczne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • pomoc doraźną – pogotowie – wykonywane przez Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz Pogotowie Ratunkowe NZOZ MAWO – MED. w Kuźni Raciborskiej.
Kategoria: Służba Zdrowia w powiecie [ 4 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA- WYKONYWANA PRZEZ NIEPUBLICZNE I PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA- WYKONYWANA PRZEZ NIEPUBLICZNE I PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 15-01-26 16:15 123.5KB PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA- WYKONYWANA PRZEZ NIEPUBLICZNE I PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ pobierz
POMOC DORAŹNA - POGOTOWIE POMOC DORAŹNA - POGOTOWIE 15-01-26 16:17 33.5KB POMOC DORAŹNA - POGOTOWIE pobierz
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE HOSPITALIZACYJNE- WYKONYWANE PRZEZ SZPITAL REJONOWY IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE HOSPITALIZACYJNE- WYKONYWANE PRZEZ SZPITAL REJONOWY IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU 15-01-26 16:15 35.5KB ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE HOSPITALIZACYJNE- WYKONYWANE PRZEZ SZPITAL REJONOWY IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU pobierz
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE W PORZE NOCNEJ, DNI WOLNE OD PRACY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE W PORZE NOCNEJ, DNI WOLNE OD PRACY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA 15-01-26 16:17 28.5KB ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE W PORZE NOCNEJ, DNI WOLNE OD PRACY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA pobierz
początek strony