Strona główna / Gminy Powiatu / Skarby raciborskiej ziemi

Gmina Kornowac
Obec Kornowac/ The Commune of Kornowac/ Gemeinde Kornowa

Kobylskie kreple KGW z Kobyli
Kobylské koblihy pečené SVŽ z Kobyly /Kreples from the Farmer’s Wives’ Association in Kobyla /Krapfen der Landfrauen aus Kobyla

Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu
ul. Główna 78, 44-285 Kobyla
tel. 32 430 12 00
www.gok.kornowac.pl

Rękodzieło Danieli Widoty
Rukodělná výroba Daniely Widoty /Daniela Widota’s handicraft /Handarbeiten von Daniela Widota

e-mail: [email protected]

Gmina Krzanowice /Obec Krzanowice /The Commune of Krzanowice /Gemeinde Krzanowice

Woda źródlana Borucin
Pramenitá voda Borucin /The Borucin spring water /Quellwasser Borucin

ul. Kasztanowa 5, 47-470 Borucin
tel. 32 419 18 00
e-mail: [email protected]
www.wodyborucin.pl

Wyroby wędliniarskie Zakładu Rzeźniczego Leonarda Kretka
Uzenářské výrobky Řeznickéh podniku Leonarda Kretka /Meat products of Leonard Kretek’s Butchery /Wurstwaren der Fleischerei Leonard Kretek

"Kretek" Zakład Rzeźniczy Leonard Kretek
ul. Ogrodowa 14, Krzanowice
tel. 32 410 81 47

Gmina Krzyżanowice
Obec Krzyżanowice/ The commune of Krzyżanowice /Gemeinde Krzyżanowice

Mąka mielona w młynie rodziny Pawlik w Tworkowie
Mouka mletá ve mlýně rodiny Pawlik v Tworkově / Flour ground in the mill of the Pawlik family in Tworków /Mehl in der Mühle der Familie Pawlik in Tworków gemahlen

Młyn wodny
ul. Młyńska 7, 47-451 Tworków
tel. 32 419 63 55

Produkty z kuźni Jana Sochy z Bieńkowic
Výrobky z kovárny Jana Sochy z Bieńkowic /Products from Jan Socha’s smithy in Bieńkowice /Schmiedeprodukte von Jan Socha aus Bieńkowice

Warsztat Kowalstwa Artystycznego. Jan Socha
ul. Wojnowska 5, 47-451 Bieńkowice
tel. 32 419 65 29

Wyroby wikliniarskie – kosze i koszyki Karola Drobnego
Košíkářské výrobky– koše a košíky Karola Drobnego /Wicker works – Karol Drobny’s baskets /Korbwaren – Körbe und Körbchen von Herrn Karol Drobny aus Tworków

tel. 32 419 72 83

Gmina Kuźnia Raciborska 
Obec Kuźnia Raciborska /The commune of Kuźnia Raciborska /Gemeinde Kuźnia Raciborska

Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach
Památková stanice úzkokolejné železnice v Rudech /The Historic Station of the Narrow-Gauge Railway in Rudy /Historischer Bahnhof der Schmalspurbahn in Rudy

ul. Szkolna 1, 47-430 Kuźnia Raciborska
tel. 32 410 42 32
e-mail: [email protected]
www.kolejkarudy.pl

Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach
Klášterní a zámecký komplex v Rudech /The Monastery – Palace Complex in Rudy /Kloster – und Schloss-Ensemble in Rudy

ul. Cysterska 4, 47-430 Rudy
tel. 32 410 33 11
e-mail: [email protected]
www.rudy-opactwo.pl

Płaskorzeźby, rzeźby i ikony autorstwa Andrzeja Pochopienia
Basreliéfy, sochy a ikony Andrzeje Pochopienia /Bas-reliefs, sculptures and icons by Andrzej Pochopień /Flachreliefs, Skulpturen und Ikonen

ul. Świerczewskiego 6B/3, 47-420 Kuźnia Raciborska
tel. 784 032 177

Wyroby wędliniarskie firmy Maxpol
Uzenářské výrobky firmy Maxpol /Meat products of Maxpol /Wurstwaren der Firma „Maxpol”

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
MAXPOL Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 8, 47 - 420 Kuźnia Raciborska
tel. 32 419 14 93
www.zpm-maxpol.com.pl

Gmina Nędza
Obec Nędza /The commune of Nędza /Gemeinde Nędza

Wyroby wikliniarskie– kosze i koszyki Huberta Piechuli
Proutěné výrobky – koše a košíky Huberta Piechuli/ Wicker works – baskets manufactured by Hubert Piechula /Weidenkorbwaren von Hubert Piechula

tel. 732 619 482

Kroszonki Małgorzaty Drożdż
Kraslice Małgorzaty Drożdż /Kroszonki by Małogrzata Drożdż (embroidered Easter eggs) /Kunstvolle Ostereier von Małgorzata Drożdż

e-mail: [email protected]

Gmina Pietrowice Wielkie 
Obec Pietrowice Wielkie /The commune of Pietrowice Wielkie /Gemeinde Pietrowice Wielkie

Mąki i kompozycje mąk do domowego wypieku chleba – młyn w Cyprzanowie
Mouky a moučné směsi na pečení chleba– mlýn v Cyprzanově /Flours and compositions of flours intended for home-made bread baking – the mill in Cyprzanów /Mehl und Mehlmischungen für den Hausback – die Mühle in Cyprzanów

MŁYNARSTWO MODLICH SP.J.
Ul. Młyńska 32, 47-480 Cyprzanów
tel. 32 419 87 71
e-mail: [email protected]
www.mlynarstwo.eu

Rzeźby drewniane Pawła Steuera
Dřevěné sochy Pawła Steuera /Paweł Steuer’s wooden sculptures /Holzskulpturen von Paweł Steuer

Ul. Świętokrzyska 47, 47-480 Pietrowice Wielkie
tel. 32 418 80 34

Haft krzyżykowy Genowefy Matiaszek
Křížkový vzor Genowefy Matiaszek /Genowefa Matiaszek’s cross-stitch /Kreuzstich-Stickerei von Genowefa Matiaszek

tel. 600 244 865
e-mail: [email protected]

Miasto Racibórz
Město Racibórz /The town of Racibórz /Stadt Racibórz

Sernik Raciborski Cukierni rodziny Markiewka
Raciborský tvarohový koláčz cukrárny rodiny Markiewka /The Racibórz cheesecake in the Confectionary of the Markiewka family /Ratiborer Käsekuchen der Konditorei der Familie Markiewka

Cukiernia – Piekarnia Adam Markiewka
ul. Powstańców Śląskich 15
47-400 Racibórz
tel. 32 415 63 79
tel. 608 603 506
e-mail: [email protected]
www.markiewka.com.pl

Piwo Browaru Zamkowego sp. z o.o.
Pivo z pivovaru Browar Zamkowy sp. z o.o. /The beer from the Castle Brewery Ltd./Bier der Schlossbrauerei

Browar Zamkowy Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz
tel. 32 415 21 28
www.browar-raciborz.pl

Słodycze z Mieszka
Sladkostí z Mieszka /Sweets from Mieszko /Süßigkeiten von Mieszko

Mieszko S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego
Ul. Starowiejska 75, 47-400 Racibórz
tel. 32 415 22 30
www.mieszko.pl

Gmina Rudnik
Obec Rudnik /The commune of Rudnik /Gemeinde Rudnik

Fundacja Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkańim. Eichendorffa w Łubowicach – wydawnictwa książkowe poświęcone twórczości Josepha von Eichendorffa
Nadace Hornoslezské Eichendorffovo centrum kultury a styků v Łubowicích– publikace věnovaná tvorbě Josepha von Eichendorffa
The Foundation for the Upper Silesian Centrefor Culture and Meetings of Eichendorff in Łubowice– books about the works of Joseph von Eichendorff
Stiftung Oberschlesisches Eichendorff – Kultur – und Begegnungszentrum in Łubowice

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa
ul. Zamkowa 1 - 3, 47- 417 Łubowice
tel. 32 410 66 02
e-mail: [email protected]
www.eichendorff.pl

Rękodzieło Barbary Gonski ze Strzybnika
Rukodělná výroba Barbary Gonski ze Strzybniku /The handicraft of Barbara Gonska /Handarbeiten von Barbara Gonska aus Strzybnik

e-mail: [email protected]
www.gonseczka.blogspot.com

Folder: http://issuu.com/powiatraciborski/docs/skarby_raciborskiej_ziemi

początek strony