Działania policji i straży

Działania Policji
Rodzaj zdarzenia Za dobę
Zabójstwa 0
Zgwałcenia 0
Rozboje 0
Kradzieże z włamaniem 0
Przestępstwa gospodarcze 0
Przestępstwa narkotykowe 0
Zatrzymanych na gorącym uczynku 0
Wypadki drogowe liczba wypadków drogowych 0
liczba rannych 0
liczba zabitych 0
liczba nietrzeźwych kierowców 0
Kolizje drogowe 0
Wypadki kolejowe liczba wypadków kolejowych 0
liczba rannych 0
liczba zabitych 0
Utonięcia liczba utonięć 0
liczba rannych 0
Samobójstwa liczba samobójstw 0
liczba samobójstw nieletnich 0
Znalezienia zwłok liczba znalezionych zwłok 0
liczba znalezionych nieznanych zwłok 0
Działania Państwowej Straży Pożarnej
Za dobę
Pożarów 0
Miejscowych zagrożeń 1
Fałszywych alarmów 0
Ogółem zdarzeń 1

 

początek strony