Zabytki Powiatu Raciborskiego

Strona główna / Turystyka / Zabytki Powiatu Raciborskiego

Powiat raciborski to obszar o bogatej przeszłości i dużym nasyceniu obiektami zabytkowymi różnego typu. Obfituje w oryginalne znaleziska archeologiczne świadczące o pradawnym osadnictwie na tych terenach, a także różne obiekty o dużej wartości kulturowej: zespoły zamkowe i pałacowo-dworskie, kościoły i zespoły sakralne, obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej, zabytkowe zespoły pałacowe. Rozmieszczone są one na całym obszarze powiatu, z naturalną koncentracją w samym Raciborzu.

Zabytki Powiatu Raciborskiego w poszczególnych gminach

 

początek strony