Jak wesprzeć fundację?

1% dla organizacji pożytku publicznego

Pobierz wzory wniosków o przekazanie 1% w poszczególnych zeznaniach PIT

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Wielkimi krokami zbliża się czas, gdy w praktyce zmierzymy się z nowymi przepisami dotyczącymi przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Nowy system sprzyja podatnikowi. Podatnik, który chce przekazać 1% wybranej organizacji pożytku publicznego, w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wskazuje jedynie tę organizacje (w odpowiednim polu formularza wpisuje jej nazwę i numer KRS) i kwotę 1%. Organizację wybiera z listy, którą do końca roku opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. Pieniądze na konto organizacji przekaże urząd skarbowy. Podatnik nie wpłaca już kwoty 1% samodzielnie na konto organizacji. W 2008 roku podatnik może przekazać 1% tylko dla jednej organizacji. Poszerza się grono podatników, którzy mogą przekazać 1% organizacjom pożytku publicznego.Obecnie mogą to być

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (po raz pierwszy!).

Ważne jest też to, że jeśli podatnik popełni błąd przy wypełnianiu rubryk dotyczących przekazania 1% na opp (np. przy obliczaniu 1%, wpisywaniu nazwy organizacji lub jej numeru KRS) jego roczne zeznanie nie zostanie uznane za błędne i nie zostanie mu odesłane do poprawienia. Jedyną konsekwencją popełnienia takiej pomyłki będzie to, że pieniądze nie zostaną przekazane organizacji.

Umieszczenie wszystkich organizacji, które mają prawo do otrzymywania 1% na jednej liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości zabezpiecza podatnika także przed - minimalnym, ale jednak - zagrożeniem, że przekaże swoją część podatku organizacji, która nie ma do tego prawa (np. nie otrzymała statusu opp lub taki status ma ale prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami - takie organizacje pożytku publicznego nie mogą zbierać 1%.).

Warto dodać, że zmiana w podejściu Ministerstwa Finansów do 1% umożliwiła przekazywanie 1% przez podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczających się według 19-procentowej stawki podatkowej. Do tej pory byli oni pozbawieni tej możliwości.

Wyszukiwarka organizacji pożytku publicznego na stronie: www.opp.ms.gov.pl  

Źródło: redakcja ngo.pl

Lista Organizacji Pożytku Publicznego mających siedzibę na terenie powiatu raciborskiego:
Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego Numer Krajowego Rejestru Sądowego
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza"
00 0015 8760
Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych
00 0000 1106
Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej "Źródło"
00 0000 1676
Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego
00 0000 4540 
Fundacja na Rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu
00 0020 4629
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
00 0000 4694  
Śląskie Towarzystwo Gospodarcze "Pro-Europa"
00 0001 3292
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Pomocna dłoń"
00 0006 2024
Raciborski Fundusz Lokalny
00 0012 8577
Ochotnicza Straż Pożarna Siedliska
00 0000 2676
Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach
00 0004 9076
Ochotnicza Straż Pożarna Markowice
00 0016 8932
Uczniowski Klub Sportowy z Krzanowic
00 0029 2722
początek strony