Ośrodek wsparcia dla kobiet

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Ośrodek wsparcia dla kobiet

Na zlecenie Powiatu Raciborskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu prowadzi dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z terenu powiatu raciborskiego. Ze świadczonej pomocy mogą korzystać również ojcowie i opiekunowie z małoletnimi dziećmi. Dom świadczy pomoc także dla osób z małoletnimi dziećmi będącymi ofiarami przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane jest w 2024 r.

Pomoc dla kobiet jest udzielana w:
Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA” przy ul. Sempołowskiej 5 w Raciborzu
tel. 32 417 58 54.

Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA”:
 zapewnia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży oraz kobietom będącym ofiarami przemocy w rodzinie miejsce pobytu i wyżywienie;
 organizuje terapię zajęciową dla kobiet;
 prowadzi spotkania edukacyjne dla kobiet;
 prowadzi spotkania interwencyjne dla ofiar przemocy w rodzinie z psychologiem;
 zapewnia specjalistyczną pomoc socjoterapeutyczną i terapeutyczną.

 

 

początek strony