Wicestarosta

Ewa Lewandowska
Wicestarosta

Życiorys:

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z zakresu administracji i zarządzania.

W latach 1986 – 1997 pracowała jako instruktor odnowy biologicznej oraz trener pływania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. W latach 1997 - 2001 była kierownikiem Ośrodka Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych w Raciborzu. Od 2001 roku ponownie związana z raciborskim ZSOMS jako trener pływania, kierownik organizacji szkolenia sportowego, a następnie w latach 2015-2016  jej dyrektor.

Radna III i IV kadencji Sejmiku Śląskiego, w którym pełniła funkcję m.in. przewodniczącej Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji, pracowała w Komisji Edukacji i Nauki, Zdrowia i Opieki Społecznej a także Komisji Rewizyjnej. W IV kadencji była członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.

Od 2016 roku jest przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej w Polskim Związku Pływackim.

Od 20 listopada 2018 r. jest etatowym członek zarządu powiatu. 7 maja 2024 r. została wybrana na stanowisko wicestarosty. Bezpośrednio nadzoruje pracę:
- Powiatowego Rzecznika Konsumentów
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- Referatu Architektury i Budownictwa
- Referatu Gospodarki Nieruchomościami
- Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Wydziału Komunikacji i Transportu.

Hobby: sport, podróże.
Mężatka, dwóch dorosłych synów.

początek strony