Wicestarosta

MAREK KURPIS
Wicestrosta


Życiorys:

Urodził się 10 sierpnia 1969 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu zarządzania samorządem terytorialnym.
 
W latach 1990-1997 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w Polskiej Cerekwi i Raciborzu, następnie w latach 1997-1999 jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Raciborzu. W latach 1999-2014 był naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Raciborza.  

Od 2006 roku radny Rady Powiatu Raciborskiego. W trakcie pracy w samorządzie powiatowym był członkiem m.in. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Budżetu i Finansów.  W latach 2010-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 15 grudnia 2014 roku został wybrany wicestarostą. 20 listopada 2018 roku ponownie wybrany na to stanowisko.

Od 2004 roku jest przewodniczącym Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej działającego przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach.

Bezpośrednio nadzoruje pracę:
- Referatu Edukacji
- Referatu Rozwoju Powiatu
- Referatu Spraw Społecznych

Hobby: sport – triathlon, maraton, literatura science fiction, muzyka. Żonaty, dwoje dzieci.

początek strony