Starostwo Powiatowe

Strona główna / Starostwo Powiatowe

powiat raciborski z lotu ptakaSTAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Stefana Okrzei 4
47-400 Racibórz
32 45 97 300
32 415 87 36
[email protected]

Powiat Raciborski jest lokalną wspólnotą samorządową, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Powiat Raciborski zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu Raciborskiego. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Powiatu, z mocy ustawy o samorządzie powiatowym, stanowią lokalną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez wybory i referendum powiatowe lub za pośrednictwem organów powiatu.

ORGANAMI POWIATU SĄ:

Jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego wykonują zadania powiatu, określone w ustawie o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

POWIATOWĄ ADMINISTRACJĘ ZESPOLONĄ STANOWIĄ:

  • Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
  • Powiatowy Urząd Pracy, będący jednostką organizacyjną Powiatu,
  • jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, domy pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze), stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

POWIAT RACIBORSKI SWOIM ZASIĘGIEM TERYTORIALNYM OBEJMUJE 8 GMIN O CHARAKTERZE:

Powiat Raciborski położony jest w Województwie Śląskim,obejmuje obszar 544 km2. Teren ten zamieszkuje około 114 tys. osób. Na podstawie Statutu Powiatu Raciborskiego - Uchwała Nr XLVI/409/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, ze zm.

początek strony