Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych

Strona główna / Edukacja / Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych

Dane szkoły

Obecna nazwa szkoły - Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych - nadana została w 2008 roku.

W ostatnich latach dyrekcja szkoły, pracownicy oraz młodzież podejmowała szereg działań, zmierzających między innymi do: promocji szkoły, ciągłego podnoszenia jej estetyki, poszerzania poziomu wiedzy uczniów oraz zapewnienia uczniom ich wszechstronnego rozwoju.  

Promocja szkoły wyszła też poza granice kraju. Od lat owocnie funkcjonuje współpraca pomiędzy: Střidni Odborné Učilistem Stavebnim w Opavie a Zespołem Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Poprzez wzajemne wizyty nauczycieli i uczniów obie szkoły mają możliwość prezentowania swoich dokonań i osiągnięć oraz wymiany doświadczeń, a uczniowie rywalizacji w trakcie różnych zawodów sportowych.

Szkoła od kilku lat remontuje się i modernizuje. Do tradycji weszło, że uczniowie, w ramach swoich prac dyplomowych, pod okiem promotorów, remontują i modernizują sale lekcyjne i inne obiekty szkolne.   Dowodem nieskrępowanej inwencji twórczej jest sztuka graffiti, która znalazła ujście w postaci rysunków na murach otaczających szkołę i w sali 212. 

Formą sprawdzania wiedzy, wykraczającej poza obowiązujący program, są różnego rodzaju konkursy przedmiotowe, m.in. z języków - angielskiego i niemieckiego, czytelniczy czy wiedzy o religii. Jednak konkursem o najdłuższej tradycji jest Konkurs Ortograficzny organizowany od 1990 roku. Od trzech lat szkoła jest organizatorem Konkursu Multimedialnego promującego ziemię raciborską.

Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych tworzą:

  • Technikum Nr 2
  • III Liceum Profilowane
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
  • Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych
  • Szkoła Policealna Nr 2 
początek strony