początek strony

Aktualności - Starostwo Powiatowe

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Aktualności - Starostwo Powiatowe
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna >
 • Ostatnia »

Wynik konsultacji społecznych statutu SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 2018-07-13, Piątek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłosił konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

zobacz więcej

Konsultacje regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski 2018-07-13, Piątek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

zobacz więcej

Powiat wygrał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie sprawę dot. zwrotu prawie pół miliona złotych 2018-07-11, Środa

W dniu 10 lipca 2018 r. starosta raciborski Ryszard Winiarski wraz z panią mecenas Lidią Chrzan uczestniczyli w rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, na której zapadł wyrok uchylający decyzję Ministra Rozwoju i Finansów na mocy której powiat raciborski zobowiązany był do zwrócenia Skarbowi Państwa kwoty 494.841,00 zł z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.

zobacz więcej

Mieszkańcy partnerskiego miasta Rendsburg w Niemczech odwiedzają ziemię raciborską 2018-07-11, Środa

Już po raz kolejny powiat gości w Raciborzu mieszkańców miasta Rendsburg (Niemcy), który jest miastem partnerskim dla Powiatu Raciborskiego.

zobacz więcej

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych dla których organem jest powiat raciborski na rok szkolny 2018/2019 2018-07-06, Piątek

Do szkół ponadgimnazjalnych podległych powiatowi raciborskiemu przydzielono 921 uczniów (Liceum Plastyczne nie brało udziału w elektronicznym naborze). W systemie nieprzydzielonio 24 uczniów.

zobacz więcej

Przy książęcym stole - wystawa w ramach polsko-czeskiego mikroprojektu 2018-07-04, Środa

Powiat raciborski w partnerstwie z Instytutem Dziedzictwa Narodowego – Oddział w Ostrawie (Národní památkový ústav v Ostravě) i Uniwersytetem Śląskim w Opawie (Slezská univerzita v Opavě) realizuje mikroprojekt pn.: "Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu".

zobacz więcej

Matura w liceach i technikach prowadzonych przez powiat raciborski 2018-07-03, Wtorek

Dzisiaj tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminu maturalnego, który trwał od 4 do 25 maja. W szkołach prowadzonych przez powiat raciborski do egzaminu maturalnego przystąpiło 618 uczniów. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że maturę w kraju zdało 79,7 % uczniów liceów i techników. W szkołach prowadzonych przez powiat raciborski zdawalność wyniosła 82,36%.

zobacz więcej

Posiedzenie konwentu starostów województwa śląskiego w Raciborzu 2018-06-28, Czwartek

27 czerwca w Raciborzu odbyło cykliczne posiedzenie konwentu starostów województwa śląskiego, którego gospodarzem tym razem był starosta raciborski Ryszard Winiarski.

zobacz więcej

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pn. „Dom i tradycje”. 2018-06-20, Środa

Zarząd Powiatu Raciborskiego informuje o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” z Krzyżanowic na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Dom i tradycje” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych.

zobacz więcej

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! 2018-06-20, Środa

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

zobacz więcej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna >
 • Ostatnia »