początek strony

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Strona główna / Edukacja / Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Dane szkoły

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu wchodzą następujące szkoły:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu;
  • Liceum Plastyczne;
  • Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Raciborzu im. Josepha von Eichendorffa.

Cykl kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi 3 lata, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – 3 lub 4 lata, 4 w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 3 lata oraz w I Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – 2 lata.

Cykl kształcenia w Liceum Plastycznym trwa 4 lata. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy technika plastyka o specjalności: fotografia lub techniki graficzne.

W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych prowadzi się naukę w klasach na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły zawodowej. W I Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie szkoły zawodowej.

W szkole prowadzi się także kształcenie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, kształcenie dwujęzyczne z językiem niemieckim jako wiodącym oraz naukę języka francuskiego w programie DELF.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza ma swoją historię związaną z dziejami Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego, które powołał król pruski Fryderyk Wilhelm III w 1818 roku i funkcjonującego w budynku dawnego konwentu Dominikanek. Jest to stojąca na wysokim poziomie dydaktycznym uczelnia humanistyczna, która wiąże ze sobą osobę Jana Kasprowicza, uczęszczającego do gimnazjum ewangelickiego w latach 1882-1883, dlatego też obrała go na swojego patrona.

Od roku 1999 roku do 2007 w szkole zorganizowano 4 edycje programu Sokrates Comenius, pierwsze trzy obejmowały tzw. projekty szkolne, zaś ostatni był projektem językowym. W każdej edycji językiem roboczym projektu był język niemiecki.

Współpraca zagraniczna I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza w Raciborzu obejmuje szkoły we Francji, Niemczech, na Węgrzech oraz w Anglii.