początek strony
Edukacja

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Strona główna / Edukacja / Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

1 września 2008 roku w budynkach zlikwidowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Rudach, rozpoczął działalność Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Ośrodek jest placówką resocjalizacyjną, przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej. Placówka oferuje naukę w Gimnazjum Specjalnym o trzyletnim cyklu kształcenia oraz możliwości promocji śródrocznej i Zasadniczej Szkole Zawodowej w profilach: stolarz lub tapicer. Ośrodek dysponuje internatem dla 70 wychowanków oraz warsztatami szkolnymi, umożliwiającymi uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywanie praktyk zawodowych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach to placówka dająca młodym ludziom, przejawiającym symptomy niedostosowania społecznego, możliwość nadrobienia opóźnienia szkolnego.  Wykwalifikowana kadra pedagogiczna stwarza optymalne warunki do wytworzenia motywacji do nauki oraz postaw wewnętrznych umożliwiających readaptację społeczną tejże młodzieży.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzą następujące szkoły:Budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

  • Gimnazjum Specjalne
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


 

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl

Rok Mieszka IV Laskonogiego

W październiku 2014 roku Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę o ogłoszeniu w naszym powiecie roku 2015  „Rokiem Mieszka IV Laskonogiego - Księcia Raciborskiego i władcy Polski". W ramach obchodów odbędą się konkursy, wystawy i prelekcje tematyczne.
Ramowy program obchodów.

info

PŁYWADŁO 2015

Tegoroczny spływ odbywa się pod hasłem „Z biegiem Odry miasta łączymy, na 40-stkę do Kędzierzyna-Koźla zdążymy”. Jego trasa tradycyjnie liczy 42 kilometry, które załogi pokonają w dwa dni, 20 i 21 czerwca.Zapraszamy do udziału!

info