początek strony

Aktualności Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego / Aktualności Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Następna >
 • Ostatnia »

Sytuacja na Ukrainie:

Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie – 5 grudnia 2014 r.

zobacz więcej

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 29 października 2014 roku

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, że dnia 28 października 2014 roku na obszarze aglomeracji rybnicko –jastrzębskiej w mieście Rybnik wystąpiło w powietrzu przekroczenie wartości progowej (200 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (300 µg/m3).

zobacz więcej

Powiadomienie - przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego powiadamia, że w dniu 08.12.2012 roku na obszarze aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, aglomeracji górnośląskiej oraz w południowej części strefy śląskiej został przekroczony poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego PM10 wynoszący 300 µg/m3 będący progiem informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

zobacz więcej

Powiadomienie o przekroczeniach alarmowych norm powietrza

W dniu 14.11.2012 r. została przekroczona na stacji w Rybniku wartość 200 µg/m3, będąca wartością progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonegoPM10 Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i środków transportu.

zobacz więcej

Test syren alarmowych

25 października (czwartek) o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmów: powietrznego i o skażeniach.

zobacz więcej

Powiadomienie o jakości powietrza - przekroczenie progów.

Powiadomienie o jakości powietrza - przekroczenie progów.

zobacz więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

zobacz więcej

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

zobacz więcej

Komunikat dotyczący ozonu

Komunikat dotyczący ozonu

zobacz więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

zobacz więcej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Następna >
 • Ostatnia »