początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Terminarz z dnia 2015-03-27

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Godzina:
15:00

Nędza,  dnia  15 lutego 2016 roku

Z A W I A D O M I E N I E

działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015r  poz.1515 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

TERMIN: 23 lutego 2016  roku (WTOREK), godz. 15.00
                                   
MIEJSCE POSIEDZENIA: URZĄD GMINY w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego nr 5 (sala narad – nr 14)      
                                             
PRZEDMIOT OBRAD :   

1.    Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Nędza – spotkanie z przedstawicielami Policji
2.    Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych.
3.    Sprawy bieżące.
                                   

                                   

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
KAROL KALEMBA


więcej

2015-03-27Okropnie Wyczerpująca Magiczna Noc z Andersenem

Godzina:
18:00
więcej

2015-03-27V POWIATOWY KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ "Młody człowiek w świecie marketingu i reklamy"

Godzina:
9.00
więcej

2015-03-27VIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjum

Godzina:
9.00 - 12.30
więcej