początek strony
Starostwo Powiatowe

Książka teleadresowa

BUDYNEK A

BIURO RADY POWIATU

tel. 32 45 97 380
fax 32 415 87 36
e-mail: rada@powiatraciborski.pl

BIURO ZARZĄDU POWIATU

tel. 32 45 97 371
fax 32 415 87 36
e-mail: zarzad@powiatraciborski.pl

REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW

tel. 32 45 97 364
fax 32 415 87 36
e-mail:inwestycje@powiatraciborski.pl

REFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I STRATEGII ROZWOJU

tel. 32 45 97 366
fax 32 415 87 36
e-mail:
strategia@powiatraciborski.pl

SEKRETARIAT STAROSTY RACIBORSKIEGO I WICESTAROSTY

tel. 32 45 97 304
fax 32 415 87 36
e-mail: sekretariat@powiatraciborski.pl, starosta@powiatraciborski.pl

SEKRETARZ POWIATU

tel. 32 45 97 371
fax 32 415 87 36
e-mail: sekretarz@powiatraciborski.pl

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

tel. 32 45 97 322
fax 32 415 87 36
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiatraciborski.pl

REFERAT AUDYTU I KONTROLI

tel. 32 45 97 383, 384
fax 32 415 87 36
e-mail: audyt@powiatraciborski.pl
e-mail: kontrola@powiatraciborski.pl
e-mail: systemiso@powiatraciborski.pl


WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

tel. 32 45 97 367
tel. kom. 604 155 907
e-mail: media@powiatraciborski.pl

Budynek B

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 32 45 97 300
fax 32 415 87 36
e-mail: bok@powiatraciborski.pl

OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

tel. 32 45 97 349
fax 32 415 12 12
e-mail: oidon@powiatraciborski.pl
www.oidon-raciborz.pl

REFERAT ADMINISTRACYJNY

tel. 32 45 97 376
fax 32 415 87 36
e-mail:organizacja@powiatraciborski.pl

REFERAT ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

tel. 32 45 97 353
fax 32 45 97 389
e-mail: budownictwo@powiatraciborski.pl

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

tel. 32 45 97 306 (edukacja)
tel. 32 45 97 308 (kultura)
tel. 32 45 97 309 (sport)
fax 32 45 97 379
e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

tel./fax 32 45 97 330
e-mail: nieruchomosci@powiatraciborski.pl

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I ROLNICTWA

tel. 32 45 97 334 (gospodarka odpadami, rejestracja zwierząt)
tel. 32 45 97 335 (ochrona środowiska i geologia)
tel. 32 45 97 337 (dotacje)
tel. 32 45 97 338 (ochrona przyrody)
tel. 32 45 97 339 (gospodarka wodno - ściekowa, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo)
fax 32 45 97 361
e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH

tel. 32 45 97 348
fax 32 415 12 12
e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl

SKARBNIK POWIATU

tel. 32 45 97 341
fax 32 415 87 36
e-mail: skarbnik@powiatraciborski.pl

SPRAWY OBYWATELSKIE

tel. 32 45 97 323 (kwalifikacja wojskowa, ewidencja stowarzyszeń, zezwolenia na sprowadzenie zwłok)
fax 32 415 10 87
e-mail: sprawyobywatelskie@powiatraciborski.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY

tel. 32 45 97 345 (opłata za wieczyste użytkowanie)
fax 32 415 87 36
e-mail: finanse@powiatraciborski.pl

WYDZIAŁ GEODEZJI

tel. 32 45 97 356 (sekretariat)
tel. 32 45 97 350 (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków)
tel.  32 45 97 351 (zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych)
tel. 32 45 97 352 (mapa numeryczna)
tel. 32 45 97 354 (ewidencja gruntów i budynków)
tel. 32 45 97 359 (kontrola operatów)
tel. 32 45 97 369 (wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zespół uzgodnień dokumentacji projektowych)
fax 32 45 97 360
e-mail: geodezja@powiatraciborski.pl

REFERAT KATASTRU NIERUCHOMOŚCI i MAPY NUMERYCZNEJ

tel. 32 45 97 352
fax 32 45 97 360
e-mail: geodezja@powiatraciborski.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

tel. 32 45 97 314 (rejestracja pojazdów – zwrot zatrzymanych dowodów, wyrejestrowanie)
tel. 32 45 97 315 (transport drogowy)
tel. 32 45 97 317 (prawa jazdy, karty parkingowe)
tel. 32 45 97 318 (rejestracja pojazdów – odbiór stałego dowodu)
tel. 32 45 97 320 (rejestracja pojazdów)
tel. 32 45 97 311 (sekretariat wydziału)
fax 32 45 97 310
e-mail: komunikacja@powiatraciborski.pl

REFERAT REJSTRACJI POJAZDÓW

Biuro Informacji - pok. nr 3

tel. 32 45 97 405
tel. 32 45 97 314, 318, 320
fax 32 45 97 326
e-mail: komunikacja@powiatraciborski.pl

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

LOKALIZACJA: ul. Reymonta 8b, 47-400 Racibórz
tel. 32 412 06 02-03
fax 32 415 36 37
e-mail: pczk@powiatraciborski.pl

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl