początek strony

Książka teleadresowa

BUDYNEK A

SEKRETARIAT STAROSTY RACIBORSKIEGO I WICESTAROSTY

tel. 32 45 97 304
fax 32 415 87 36
e-mail: sekretariat@powiatraciborski.pl
e-mail: starosta@powiatraciborski.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

tel. 32 45 97 371 (zarząd powiatu)
tel. 32 45 97 374 (kadry)
tel. 32 45 97 380 (rada powiatu)
fax 32 415 87 36
e-mail: zarzad@powiatraciborski.pl e-mail: kadry@powiatraciborski.pl
e-mail: rada@powiatraciborski.pl

SEKRETARZ POWIATU

tel. 32 45 97 371
fax 32 415 87 36
e-mail: sekretarz@powiatraciborski.pl

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

tel. 32 45 97 322
fax 32 415 87 36
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiatraciborski.pl

REFERAT AUDYTU I KONTROLI

tel. 32 45 97 383, 384
fax 32 415 87 36
e-mail: audyt@powiatraciborski.pl
e-mail: kontrola@powiatraciborski.pl
e-mail: systemiso@powiatraciborski.pl

REFERAT PROMOCJI i ROZWOJU POWIATU

tel. 32 45 97 367
tel. 32 45 97 366 (fundusze zewnętrzne)
tel. 32 45 97 308 (kultura, promocja)
tel. 32 45 97 309 (sport, promocja)
tel. kom. 604 155 907 (rzecznik prasowy)
e-mail: media@powiatraciborski.pl e-mail: strategia@powiatraciborski.pl
e-mail: kultura@powiatraciborski.pl
e-mail: sport@powiatraciborski.pl

Budynek B

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 32 45 97 300
fax 32 415 87 36
e-mail: bok@powiatraciborski.pl

OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

tel. 32 45 97 349
fax 32 415 12 12
e-mail: oidon@powiatraciborski.pl
www.oidon-raciborz.pl

REFERAT ADMINISTRACYJNY

tel. 32 45 97 376
fax 32 415 87 36
e-mail:organizacja@powiatraciborski.pl

REFERAT ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

tel. 32 45 97 353
fax 32 45 97 389
e-mail: budownictwo@powiatraciborski.pl

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. 32 412 06 02-03
fax 32 45 97 323
fax 32 415 36 37
e-mail: pczk@powiatraciborski.pl

REFERAT EDUKACJI

tel. 32 45 97 306 (edukacja)
fax 32 45 97 379
e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

tel./fax 32 45 97 330
e-mail: nieruchomosci@powiatraciborski.pl

REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW

tel. 32 45 97 364
fax 32 415 87 36
e-mail:inwestycje@powiatraciborski.pl

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I ROLNICTWA

tel. 32 45 97 334 (gospodarka odpadami, rejestracja zwierząt)
tel. 32 45 97 335 (ochrona środowiska i geologia)
tel. 32 45 97 337 (dotacje)
tel. 32 45 97 338 (ochrona przyrody)
tel. 32 45 97 339 (gospodarka wodno - ściekowa, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo)
fax 32 45 97 361
e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH

tel. 32 45 97 348
fax 32 415 12 12
e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY

tel. 32 45 97 345 (opłata za wieczyste użytkowanie)
fax 32 415 87 36
e-mail: finanse@powiatraciborski.pl

SKARBNIK POWIATU

tel. 32 45 97 341
fax 32 415 87 36
e-mail: skarbnik@powiatraciborski.pl

WYDZIAŁ GEODEZJI

tel. 32 45 97 356 (sekretariat)
tel. 32 45 97 350 (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków)
tel.  32 45 97 351 (zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych)
tel. 32 45 97 352 (mapa numeryczna)
tel. 32 45 97 354 (ewidencja gruntów i budynków)
tel. 32 45 97 359 (kontrola operatów)
tel. 32 45 97 369 (wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zespół uzgodnień dokumentacji projektowych)
fax 32 45 97 360
e-mail: geodezja@powiatraciborski.pl

REFERAT KATASTRU NIERUCHOMOŚCI i MAPY NUMERYCZNEJ

tel. 32 45 97 352
fax 32 45 97 360
e-mail: geodezja@powiatraciborski.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

tel. 32 45 97 311 (sekretariat wydziału)
tel. 32 45 97 315 i 395 (transport drogowy)
tel. 32 45 97 316 i 317 (prawa jazdy)
fax 32 45 97 310
e-mail: komunikacja@powiatraciborski.pl

REFERAT REJSTRACJI POJAZDÓW

tel. 32 45 398 (Biuro Informacji dla Klientów)
tel. 32 45 97 320 (rejestracja pojazdów)
tel. 32 45 97 318 (zgłoszenie zmian, wymiana dowodu rejestracyjnego)
tel. 32 45 97 313 (odbiór stałego dowodu rejestracyjnego)
tel. 32 45 97 314 (zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych)
fax 32 45 97 310
fax 32 45 97 326
e-mail: komunikacja@powiatraciborski.pl