początek strony
Starostwo Powiatowe

Infolinie i tel. interwencyjne

INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH

800 100 022

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresami na stronie:

TELEFON INTERWENCYJNY DLA UŻYTKOWNIKÓW DRÓG

32 20 77 163 

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego uruchomiło telefon interwencyjny, który będzie wykorzystywany do zbierania informacji o stwierdzonych na terenie województwa śląskiego nieprawidłowościach w zakresie oznakowania dróg.

Pod numerem 32 20 77 163 przyjmowane będą uwagi użytkowników dróg.

Klęski żywiołowe

Zasady i procedury w przypadku klęsk żywiołowych dostępne na stronie www.msw.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl