początek strony

Infolinie i tel. interwencyjne

INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH

800 100 022

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresami na stronie:

TELEFON INTERWENCYJNY DLA UŻYTKOWNIKÓW DRÓG

32 20 77 163 

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego uruchomiło telefon interwencyjny, który będzie wykorzystywany do zbierania informacji o stwierdzonych na terenie województwa śląskiego nieprawidłowościach w zakresie oznakowania dróg.

Pod numerem 32 20 77 163 przyjmowane będą uwagi użytkowników dróg.

Klęski żywiołowe

Zasady i procedury w przypadku klęsk żywiołowych dostępne na stronie www.msw.gov.pl