początek strony
Starostwo Powiatowe

Sytuacja w innych zagrożeniach

Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń

Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy

  • nie stwierdzono

Wypadki, katastrofy komunikacyjne

  • nie stwierdzono 

Awarie urządzeń i instalacji

nie stwierdzono
 

Warunki meteorologiczne:
http://www.imgw.pl
 

Awarie budowlane
brak
 

Zagrożenia pożarowe

Informacje podawane w okresie wiosenno-letnim

strefa 24 obejmująca lasy Powiatu Raciborskiego
stopień zagrożenia:  -  wilgotność ściółki: %
opis skali:
0-brak zagrożenia
1-zagrożenie małe
2-zagrożenie duże
3-zagrożenie katastrofalne
 

Zagrożenia epidemiczne
nie stwierdzono
 

Zakłócenia porządku publicznego
nie stwierdzono
 

Terroryzm
nie stwierdzono
 

 

Inne

 

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl