początek strony
Starostwo Powiatowe

Ważne strony internetowe

Ważne strony internetowe
PFRON www.pfron.org.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl
Serwis Urzędów Pracy www.epuls.praca.gov.pl
Serwis pośrednictwa pracy www.eures.praca.gov.pl
Gazeta Prawna o pracy www.praca.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu www.pcpr.raciborz.org.pl
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku www.pzon.rybnik.pl
Starostwo Powiatowe w Raciborzu www.powiatraciborski.pl 

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl