początek strony
Starostwo Powiatowe

Wizja i misja Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Najwyższa Jakość / Wizja i misja Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Misja Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Realizacja zadań ustawowych, uwzględniająca potrzeby społeczności, zasady partnerstwa, wyznaczone zasady etyki pracy, oparta na dążeniu do wysokiej jakości działań.

Wizja Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Urząd sprawnie i skutecznie realizujący swoje zadania.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Nadrzędnym celem działalności Starostwa Powiatowego w Raciborzu jest wykonywanie zadań publicznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa, zapewniając realizację zbiorowych potrzeb mieszkańców i interesantów, tworząc możliwości dla trwałego rozwoju powiatu raciborskiego z jednoczesnym zapewnieniem profesjonalnej obsługi interesantów, osiągając efekt w postaci efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji celów i zadań Starostwa.

Nadrzędny cel działalności Starostwa Powiatowego w Raciborzu jest osiągany poprzez ciągłe doskonalenie w następujących obszarach:

  • wykonywanie obowiązków pracowniczych w ramach realizacji zadań publicznych  w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi,
  • wyznaczanie celów ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług publicznych oraz zadań związanych z rozwojem powiatu oraz efektywne i skuteczne dążenie do ich realizacji,
  • sporządzanie wiarygodnych sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych,
  • efektywne, transparentne zarządzanie i gospodarowanie środkami finansowymi oraz mieniem powiatu raciborskiego,
  • promowanie wśród pracowników zasad etycznego postępowania w oparciu o przejrzyste zasady działania Starostwa,
  • zapewnienie skuteczności przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz pomiędzy pracownikami a klientami w zakresie realizacji zadań publicznych,
  • zarządzanie ryzykiem realizacji celów ustanowionych oraz procesów realizowanych w Starostwie.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu są świadomi celów działalności na rzecz odbiorców usług i indywidualnie odpowiedzialni za jakość pracy na swoich stanowiskach. Uznając wprowadzony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normą PN EN ISO 9001:2009 oraz wybranymi dodatkowymi wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym za nowoczesne narzędzie, deklaruję osobiste zaangażowanie w kreowanie warunków umożliwiających efektywną realizację Misji i Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

                                                                                             Starosta
                                                                                         Adam Hajduk

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl

Do 30 listopada czekamy na zgłaszanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2016.

Szczegóły tutaj

info