Tłumacz języka migowego

Strona główna / Tłumacz języka migowego
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z Urzędem poprzez:
Biuro Obsługi Klienta (Budynek B- parter –główne wejście, tel.: +48 32 459 73 00, fax. 32 415 87 36 e-mail: bok@powiatraciborski.pl,
 
Starostwo Powiatowe w Raciborzu znajduje się w dzielnicy Ostróg, przy Placu Stefana Okrzei 4. Poszczególne wydziały i referaty mieszczą się w 2 budynkach. Budynek „A”,
z siedzibą zarządu powiatu, posiada podjazd do poziomu parteru, który został dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Natomiast budynek „B” został wyposażony w podjazd
oraz windę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich pięter.

Na prawo od wejścia do budynku „B” znajduje się parking, gdzie wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy wyznaczonym miejscu parkingowym znajduje się dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika Biura Obsługi Klienta w celu uzyskania pomocy lub zasięgnięcia informacji.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby z dysfunkcją słuchu mogą kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu za pośrednictwem tłumacza.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie urząd (np. e-mailem, faksem) 3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Biurze Obsługi Klienta, fax. 32 415 87 36, e-mail: bok@powiatraciborski.pl, lub poprzez Elektroniczną Platformą Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl/wps/portal

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dla państwa wygody oraz maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na obsługę zachęcamy do wcześniejszego umawiania wizyt w urzędzie za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonów do poszczególnych referatów.

Lista kontaktów do poszczególnych referatów dostępna jest na stronie: https://www.powiatraciborski.pl/starostwo/ksiazka_teleadresowa.html

Opis sposobu załatwianych spraw znajduje się po linkiem: https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/index.html

Opis oraz kontakt do jednostek organizacyjnych powiatu dostępny jest na stronie: https://bip.powiatraciborski.pl/jednostki/index.html
 
początek strony