Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Strona główna / Edukacja / Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

1 września 2008 roku w budynkach zlikwidowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Rudach, rozpoczął działalność Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Ośrodek jest placówką resocjalizacyjną, przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej. Placówka oferuje naukę w Gimnazjum Specjalnym o trzyletnim cyklu kształcenia oraz możliwości promocji śródrocznej i Zasadniczej Szkole Zawodowej w profilach: stolarz lub tapicer. Ośrodek dysponuje internatem dla 70 wychowanków oraz warsztatami szkolnymi, umożliwiającymi uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywanie praktyk zawodowych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach to placówka dająca młodym ludziom, przejawiającym symptomy niedostosowania społecznego, możliwość nadrobienia opóźnienia szkolnego.  Wykwalifikowana kadra pedagogiczna stwarza optymalne warunki do wytworzenia motywacji do nauki oraz postaw wewnętrznych umożliwiających readaptację społeczną tejże młodzieży.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzą następujące szkoły:Budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

  • Szkoła Podstawowa Specjalna
  • Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna


 

początek strony