Zespół Szkół Specjalnych

Strona główna / Edukacja / Zespół Szkół Specjalnych

Dane szkoły


Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu tworzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10
  dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. z :

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim
  • z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  z :

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

  • Zajęcia w pracowniach:
   • krawieckiej,
   • ceramiki,
   • żywienia,
   • stolarskiej,
   • prace pielęgnacyjne w ogrodzie

    Szkoła organizuje praktyki wspomagane u pracodawców.
 • Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna
  dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. z :

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

  • Szkoła kształci w zawodach ( w oddziałach wielozawodowych):
   • murarz-tynkarz
   • krawiec
   • ślusarz
   • kucharz

początek strony