Racibórz

O gminie

Racibórz położony jest na polsko-czeskim pograniczu, w północnych wrót Bramy Morawskiej. To najstarszy ośrodek miejski województwa śląskiego, z bogatym dziedzictwem kulturowo-historycznym.

Ponad tysiącletnia historia zapisała się zabytkami architektury i sztuki z prawie wszystkich epok. Część z nich, zachowana do dziś, stanowi o szczególnym kolorycie miasta.

Nazwa miasta pochodzi najprawdopodobniej od słowiańskiego imienia "Racibor" ("Ratibor" - forma zgermanizowana). Historycznie to najstarsze z miast południowego Śląska. Wzmiankowany jest w "Kronice" Galla Anonima, gdzie znajduje się informacja o zdobyciu w 1108 r. grodu Racibórz przez rycerzy Bolesława Krzywoustego. W 1177 roku gród raciborski stał się stolicą księstwa górnośląskiego.

Prawa miejskie otrzymał wcześniej niż Kraków (1257), bo przed 1232 rokiem.

Miasto Racibórz, będące siedzibą Starostwa, należy do miast średniej wielkości. Jest tradycyjnym, uwarunkowanym historycznie lokalnym centrum administracyjno - przemysłowym. Miasto pełni również rolę centrum kulturotwórczego. Na jego terenie znajdują się instytucje artystyczne upowszechniające muzykę, rozrywkę, plastykę w profesjonalnym wykonaniu, a także stanowiące siedzibę regionalnej rozgłośni radiowej, telewizyjnej i prasy. Jednocześnie żyją w nim ludzie, którym wartości duchowe nie są obce i swoją aktywnością kreują kulturalny pejzaż miasta i regionu. Dziś miasto przyciąga turystów bogatą architekturą reprezentującą cała gamę stylów architektonicznych, smaczną kuchnią oraz malowniczymi zakątkami przyrody.

Racibórz otacza unikalna przyroda, której zachowaniem zajmuje się utworzone przez Polską Akademię Nauk, pierwsze na Śląsku Arboretum. Warto również wspomnieć o przepięknym leśno-stawowym rezerwacie przyrody Łężczok, stanowiącym fragment Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych. Unikalnej przyrody nie brakuje również w centrum miasta, którego ozdobą jest najdłuższa w Europie "aleja leszczyny tureckiej".

W raciborskim muzeum, zobaczyć można takie osobliwości jak najstarszy w Polsce późnogotycki piec kaflowy z końca XV w., odnaleziony na terenie piastowskiego zamku. Szczególną atrakcją muzeum jest mumia Egipcjanki sprzed 2000 lat, przywieziona do Raciborza w połowie XIX w., a podominikański kościół obecnie siedziba muzeum, stanowi zaś, największą w Polsce nekropolię Czeskich Przemyślidów. Na terenie zamku piastowskiego datowanego na XIII w. podziwiać można kaplicę zamkową - perlę śląskiego gotyku, porównywaną często do paryskiej Saint Chapelle. Mniej znanym faktem z historii jest to, że właśnie w Raciborzu zapisano uchodzące za najstarsze z zachowanych i napisanych w języku polskim zdań: „gorze szą nam stało”, datowane na I poł. XIII w. Te słowa, wypowiedział Książe Henryk Pobożny, w obliczu klęski w bitwie z Tatarami pod Legnicą. W 1241 r. gród raciborski dwukrotnie stawił czoła nawałnicy tatarskiej, której uległ nawet Kraków!

Dziś miasto przyciąga turystów bogatą architekturą reprezentującą całą gamę stylów architektonicznych, smaczną kuchnią oraz malowniczymi zakątkami przyrody.

Ludność: 51498 (stan na 31.12.2015 r.)

Urząd Miasta w Raciborzu

początek strony