początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Terminarz z dnia 2017-09-25

WIECZÓR POLSKI

Godzina:
17:00

,,Błogosławiony ks. EMIL SZRAMEK. Pierwszy błogosławiony z ziemi raciborskiej’’

Wieczory Polskie w DK STRZECHA są pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz. Pomysłodawca i organizator: Zbigniew Ciszek.

W programie

- wykład prof. dr hab. Franciszka  Marka

- prezentacja muzyczna twórców polskich  w wykonaniu uczniów  PSM I st. im. S. Moniuszki w Raciborzu

- prezentacja pieśni polskich w wykonaniu chóru mieszanego  BRZEZIE  z parafii św. Mateusza i Macieja  pod  dyr. Aleksandry  Gamrot

 Wstęp wolny.


więcej

GWIAZDKA SERC - „800-lecie! Co o tym wiecie?"

Godzina:
18:00

Raciborska Izba Gospodarcza ma zaszczyt po raz XVII zaprosić na koncert charytatywny GWIAZDKA SERC!
Temat tegorocznej Gwiazdki "800 lecie! co o tym wiecie?" jest ściśle związany z rokiem jubileuszu Praw Miejskich Raciborza.
Na scenie zobaczycie wiele znanych twarzy ze świata biznesu, kultury i nie tylko!
Niech Raciborskie Centrum Kultury wypełni się po brzegi wspaniałą publicznością!

 Bilety-cegiełki do nabycia:

Raciborska Izba Gospodarcza, ul. Batorego 7 (I piętro)
Cech Rzemiosł Różnych, Kilińskiego 2
Piwiarnia Racibórz, Wojska Polskiego 9 h,
Raciborskie Centrum Kultury (kasa), Chopina 21,

ceny wejściówek: 20 ,-  30,- 40,-  50,-  60,-

Środki ze sprzedaży biletów - cegiełek zostaną przekazane potrzebującym z terenu Raciborszczyzny.


więcej

2017-09-01Wystawa fotografii „MASKI pamięci emocji”

Ekspozycja „MASKI pamięci emocji” jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej „Zbliżenie” autorstwa młodych fotografików z Klubu Miłośników Fotografii „Zoomik” z Radzynia Podlaskiego oraz ich opiekuna Janusza Wlizło. Dzięki temu, że fotografie w 100% zostały zaaranżowane i wykonane przez dzieci, ich przekaz jest szczery i nie da się obok prac przejść obojętnie. Kurator projektu, jednocześnie pomysłodawca i autor opracowań, uzupełnił poruszające zdjęcia przekazem słownym.


więcej

2017-09-25Tydzień Książek Zakazanych

Tydzień Zakazanych Książek - wydarzenie organizowane od 1982 przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy, które ma na celu upublicznienie debaty o wolności słowa, tolerancji i prawa do wygłaszania własnych opinii. Do akcji tradycyjnie już przyłączy się raciborska biblioteka, organizując wystawę książek zakazanych wraz z krótkimi opisami „przewinień” przez nie popełnionych. W poszczególnych filiach zaplanowano także lekcje biblioteczne.


więcej

2017-09-25Posiedzenie Rady Gminy Nędza

Godzina:
14:00

Nędza, dnia 19 wrzesień 2017 roku

ZAWIADOMIENIE


Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN :    25 września 2017  roku (poniedziałek) GODZ.   1400
MIEJSCE POSIEDZENIA :  Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 SALA NARAD nr 13  I  PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD:
PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1)    podatku od nieruchomości na 2018 rok;
2)    zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości;
3)    zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza;
4)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
5)    zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”;
6)    zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice”;
7)    zmiany Uchwały Nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji;
8)    zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza a Gminą – Miastem Kuźnia Raciborska;
9)    przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok”;
10)    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli;
11)    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości;
12)    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA


więcej

2017-09-25Bajkoczytanie po angielsku

Godzina:
16:45

Spotkanie otwarte prowadzone przez nauczyciela ze szkoły językowej HeleMele dla dzieci od lat 3. We wrześniu  zabawy językowe z bajką  „The Island”.


więcej