początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Wspólne posiedzenie wszystkich komisji

Nazwa Wspólne posiedzenie wszystkich komisji
Rodzaj wydarzenia Inne
Data wydarzenia 2017-10-12
Godzina 14:30
Miejsce Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego nr 5
Organizator - Opis

Nędza, dnia 10 października 2017 rokuZ A W I A D O M I E N I EDziałając  zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz  § 118  §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia
KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO, KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA, KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU.

TERMIN:  12 października 2017 roku  (czwartek)  GODZ. 14:30
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego nr 5, SALA NARAD nr 13  I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD:
1.    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2.    Sprawy bieżące.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  JAN FRANCUS      


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI   ALICJA KOWOL 


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI GIZELA MARONDEL     


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KAROL KALEMBA