początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu

Nazwa Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu
Rodzaj wydarzenia Inne
Data wydarzenia 2017-10-30
Godzina 15:00
Miejsce Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5
Organizator - Opis

Nędza, dnia 24 października 2017 rokuZ A W I A D O M I E N I Edziałając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r.  poz.1875 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia  KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

TERMIN: 30 października 2017 roku (poniedziałek), godz.15:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad – 13)
PRZEDMIOT OBRAD :  
1.    Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2.    Sprawy bieżące

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
GIZELA MARONDEL