początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy Nędza

Nazwa Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy Nędza
Rodzaj wydarzenia Inne
Data wydarzenia 2017-10-09
Godzina 11:00
Miejsce Urząd Gminy w Nędzy
Organizator - Opis

Nędza, dnia 06 października 2017 rokuZ A W I A D O M I E N I EDziałając  zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz  § 118  §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ.

TERMIN: 9 października 2017 roku (poniedziałek)  GODZ.  11:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5, SALA NARAD nr 13  I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD:     
1.    Zajęcie stanowiska w sprawie skargi Pani Angeliki Łatacz na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
JAN FRANCUS