początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Posiedzenie komisji rewizyjnej

Nazwa Posiedzenie komisji rewizyjnej
Rodzaj wydarzenia Inne
Data wydarzenia 2017-11-02
Godzina 14:00
Miejsce Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5
Organizator - Opis

Nędza, dnia 25 października 2017 roku Z A W I A D O M I E N I EDziałając  zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz § 118  §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

TERMIN: 02 LISTOPADA 2017 roku (CZWARTEK)  GODZ.  14:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5, SALA NARAD Nr 13 I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD :   
1.    Analiza i kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
JAN FRANCUS