początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Wspólne posiedzenie wszystkich komisji

Nazwa Wspólne posiedzenie wszystkich komisji
Rodzaj wydarzenia Inne
Data wydarzenia 2017-11-21
Godzina 14:30
Miejsce Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego nr 5
Organizator - Opis

Nędza, dnia 10 listopada 2017 rokuZ A W I A D O M I E N I E


Działając  zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz  § 118  §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO, KOMISJI  SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA, KOMISJI  OŚWIATY, KULTURY I SPORTU.

TERMIN: 21 listopada 2017 roku  (wtorek) GODZ.  14:30
MIEJSCE POSIEDZENIA:  Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego nr 5 SALA NARAD nr 13  I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD :
1.    Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza na 2018 rok.
2.    Analiza i zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok.
3.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI   JAN FRANCUS    


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI   ALICJA KOWOL


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI   KAROL KALEMBA


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI  GIZELA MARONDEL