początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Posiedzenie komisji finansów i rozwoju gospodarczego

Nazwa Posiedzenie komisji finansów i rozwoju gospodarczego
Rodzaj wydarzenia Inne
Data wydarzenia 2017-11-03
Godzina 14:00
Miejsce Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5
Organizator - Opis

Nędza, dnia 24 października 2017 rokuZ A W I A D O M I E N I Edziałając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r.  poz.1875 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

TERMIN: 3 listopada 2017 roku (piątek) godz. 14:00                                                              


MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5  ( sala narad Nr 13  )

PRZEDMIOT OBRAD:    
1.    Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
ALICJA  KOWOL