początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Terminarz z dnia 2017-11-06

GWIAZDKA SERC - „800-lecie! Co o tym wiecie?"

Godzina:
18:00

Raciborska Izba Gospodarcza ma zaszczyt po raz XVII zaprosić na koncert charytatywny GWIAZDKA SERC!
Temat tegorocznej Gwiazdki "800 lecie! co o tym wiecie?" jest ściśle związany z rokiem jubileuszu Praw Miejskich Raciborza.
Na scenie zobaczycie wiele znanych twarzy ze świata biznesu, kultury i nie tylko!
Niech Raciborskie Centrum Kultury wypełni się po brzegi wspaniałą publicznością!

 Bilety-cegiełki do nabycia:

Raciborska Izba Gospodarcza, ul. Batorego 7 (I piętro)
Cech Rzemiosł Różnych, Kilińskiego 2
Piwiarnia Racibórz, Wojska Polskiego 9 h,
Raciborskie Centrum Kultury (kasa), Chopina 21,

ceny wejściówek: 20 ,-  30,- 40,-  50,-  60,-

Środki ze sprzedaży biletów - cegiełek zostaną przekazane potrzebującym z terenu Raciborszczyzny.


więcej

2017-09-26Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Racibórz w legendach i tajemnicach”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny organizowany w ramach obchodów 800-lecia nadania praw miejskich., którego przedmiotem jest wykonanie ilustracji, pracy komputerowej, kukiełki lub pracy przestrzennej tematycznie związaną z historią Raciborza. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród nastąpi  7 grudnia 2017 r. o godz. 16.00 w Bibliotece przy ul. Jana Kasprowicza 12.

Regulamin oraz formularze zgłoszenia dostępne na www.biblrac.pl.


więcej

2017-10-27Wystawa - PRZYSTANEK PRL

Przystanek PRL to próba pokazania rzeczywistości minionej epoki, czasów, które należą już do historii. To nie jest apoteoza tego okresu, jest to przedstawienie obiektów nabierających wartości historycznej.  W powszechnym rozumieniu nie są one zabytkami lecz  z upływem czasu się nimi stają. Są świadectwem kultury materialnej, obyczajowości i rzeczywistości społecznej, kulturalnej i politycznej oraz estetyki. Na wystawie zaprezentowane zostały przedmioty najbardziej kojarzące się z tym okresem m.in. sprzęty gospodarstwa domowego, meble, użytkowane wtedy radia, gramofon, telewizor, aparaty fotograficzne i projekcyjne, rzemiosło artystyczne, szkło i ceramikę. Zaaranżowane zostało wnętrze pokoju z jego podstawowym wyposażeniem.

Uzupełnieniem ekspozycji muzealnej są związane z ówczesnym handlem numizmaty, kartki na żywność  i wywieszki sklepowe oraz przedmioty z wyposażenia sklepów. Zaprezentowano także materiały propagandowe  z tego okresu. Na licznych fotografiach ukazane zostało życie społeczne, kulturalne i polityczne Raciborza.

Poprzez część eksponatów starano się ukazać ówczesne, wysokiej klasy, wzornictwo przemysłowe (meble, przedmioty codziennego użytku) oraz przemyślane projekty (plakaty, okładki płyt gramofonowych, ceramika).

Przystanek PRL dla starszego pokolenia będzie wspomnieniem młodości, a dla  młodszego możliwością poznania realiów życia  w PRL-u.

Obiekty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum w Raciborzu, PSS Społem w Raciborzu oraz od osób prywatnych.

Wystawa będzie udostępniona do zwiedzania  w budynku ekspozycyjnym przy ul. Gimnazjalnej 1.


więcej

2017-11-01„Kroniki Jakuba Wędrowycza” Andrzeja Pilipiuka – konkurs wiedzy

Pytania konkursowe pochodzić będą z trzech ostatnich tomów serii „Kroniki Jakuba Wędrowycza” Andrzeja Pilipiuka:

Tom 6. Homo bimbrownikus

Tom 7. Trucizna

Tom 8. Konan destylator

Konkurs odbędzie się 25 listopada 2017 r. (sobota) o godz. 10.00. Regulamin dostępny na www.biblrac.pl.


więcej

2017-11-02Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej – wystawa prac

Siódma edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej gromadzącego twórców, którzy posługują się fotografią otworkową -  techniką wykonywania zdjęć przy pomocy aparatu typu camera obscura.

Na wystawie w bibliotece będzie można obejrzeć prace:

  • Pawła Janczaruka (Zielona Góra)-"Ostatnie zdjęcie"

Dirceu Maués (Brazylia)-"Pocztówki z Brazylii" (wystawa poOFFOwa)


więcej

2017-11-06Posiedzenie Rady Gminy Nędza

Godzina:
14:00

Nędza, dnia 31 października 2017 roku

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN: 6 listopada 2017 roku (poniedziałek) GODZ. 14:00

MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 SALA NARAD 13 I PIĘTRO

PRZEDMIOT OBRAD: PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy;
2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok;
3) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
5) zmiany Uchwały Nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice”;
6) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza;
7) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zmian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”;
8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy;
9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Babicach obejmującą strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Babicach obejmującą strukturę organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej;
10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Górkach Śląskich obejmującą strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Górkach Śląskich obejmującą strukturę organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej;
11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Zawadzie Książęcej obejmującą strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie Książęcej obejmującą strukturę organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli;
13) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza;
14) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza;
15) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”;
16) rozpatrzenia skargi Pani Iwony Brzęczek na działalność Wójta Gminy Nędza.
17) rozpatrzenia skargi Pani Angeliki Łatacz na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA


więcej