początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Terminarz z dnia 2017-12-18

2017-10-27Wystawa - PRZYSTANEK PRL

Przystanek PRL to próba pokazania rzeczywistości minionej epoki, czasów, które należą już do historii. To nie jest apoteoza tego okresu, jest to przedstawienie obiektów nabierających wartości historycznej.  W powszechnym rozumieniu nie są one zabytkami lecz  z upływem czasu się nimi stają. Są świadectwem kultury materialnej, obyczajowości i rzeczywistości społecznej, kulturalnej i politycznej oraz estetyki. Na wystawie zaprezentowane zostały przedmioty najbardziej kojarzące się z tym okresem m.in. sprzęty gospodarstwa domowego, meble, użytkowane wtedy radia, gramofon, telewizor, aparaty fotograficzne i projekcyjne, rzemiosło artystyczne, szkło i ceramikę. Zaaranżowane zostało wnętrze pokoju z jego podstawowym wyposażeniem.

Uzupełnieniem ekspozycji muzealnej są związane z ówczesnym handlem numizmaty, kartki na żywność  i wywieszki sklepowe oraz przedmioty z wyposażenia sklepów. Zaprezentowano także materiały propagandowe  z tego okresu. Na licznych fotografiach ukazane zostało życie społeczne, kulturalne i polityczne Raciborza.

Poprzez część eksponatów starano się ukazać ówczesne, wysokiej klasy, wzornictwo przemysłowe (meble, przedmioty codziennego użytku) oraz przemyślane projekty (plakaty, okładki płyt gramofonowych, ceramika).

Przystanek PRL dla starszego pokolenia będzie wspomnieniem młodości, a dla  młodszego możliwością poznania realiów życia  w PRL-u.

Obiekty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum w Raciborzu, PSS Społem w Raciborzu oraz od osób prywatnych.

Wystawa będzie udostępniona do zwiedzania  w budynku ekspozycyjnym przy ul. Gimnazjalnej 1.


więcej

2017-12-15II wojna światowa i czasy powojenne

2017-12-18 Odkryj w sobie pasję - warsztaty plastyczne

Godzina:
14:00

Warsztaty dla dzieci i młodzieży mających na celu rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych metodą (m.in. quilling, filc)

Tym razem tematem przewodnim będą zbliżające się święta Bożego Narodzenia. W związku z tym będziemy wykonywać kartki i ozdoby świąteczne na podstawie książek: Joanny Tołłoczko „Quilling”, Zabawy plastyczne dla dzieci” oraz Anny Krac „50 prac ręcznych na zimę”


więcej

2017-12-18Posiedzenie komisji finansów i rozwoju gospodarczego

Godzina:
14:30

Nędza, dnia 11 grudnia 2017 roku

Z A W I A D O M I E N I E

działając zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm. ) oraz § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO


TERMIN: 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) godz. 1430
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad 13 )
PRZEDMIOT OBRAD:
1. Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2. Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
ALICJA KOWOL


więcej

2017-12-18Posiedzenie Rady Gminy Nędza

Godzina:
15:00

Nędza, dnia 8 grudnia 2017 roku

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN : 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) GODZ. 15.00

MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5 SALA NARAD Nr 13 I PIĘTRO

PRZEDMIOT OBRAD: PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
2) Uchwała Budżetowa na rok 2018;
3) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza".

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA


więcej

2017-12-18Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży

Godzina:
16:00

Spotkania dla młodzieży – miłośników literatury, którzy nie tylko lubią czytać, ale także rozmawiać o książkach. W grudniu podsumujemy rok czytelniczy, wybierzemy „hity i kity” 2017 roku.


więcej

2017-12-18Bajkoczytanie po angielsku

Godzina:
16:15

Zabawy z bajką  w języku angielskim - spotkanie prowadzone przez nauczyciela ze szkoły językowej HeleMele dla dzieci od lat 3.


więcej

2017-12-18Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu

Godzina:
17:00

Nędza, dnia 14 grudnia 2017 roku

Z A W I A D O M I E N I E

działając zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm. ) oraz § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

TERMIN : 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) około godz. 17.00 (po sesji)
MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad – 13)
PRZEDMIOT OBRAD :
1. Przejawy patologii społecznej na terenie Gminy Nędza – spotkanie z przedstawicielami GKRPA
2. Sprawy bieżące

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
GIZELA MARONDEL


więcej