początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Terminarz z dnia 2018-01-15

2017-12-15II wojna światowa i czasy powojenne

2018-01-15Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu

Godzina:
15:00

Nędza, dnia 09 stycznia 2018 roku

Z A W I A D O M I E N I E

działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r.  poz.1875 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

TERMIN: 15 stycznia 2018 roku (poniedziałek), około godz. 15:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad – 13)
PRZEDMIOT OBRAD :  
1.    Opracowanie planu pracy na 2018 rok.
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
GIZELA MARONDEL


więcej