początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Terminarz z dnia 2018-01-16

2017-12-15II wojna światowa i czasy powojenne

2018-01-16Szkolna Akademia Filmowa-Film WSZYSTKOWIDZĄCA

Godzina:
10.30
więcej

2018-01-16Posiedzenie komisji spraw społecznych i bezpieczeństwa

Godzina:
14:00

Nędza, dnia 5 stycznia 2018 roku


Z A W I A D O M I E N I E

działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r  poz.1875 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

TERMIN: 16 stycznia 2018  roku  (wtorek) godz.14:00                                  
MIEJSCE POSIEDZENIA: URZĄD GMINY w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego nr 5 ( sala narad – nr 13)     
PRZEDMIOT OBRAD :  
1.    Przyjęcie Planu Pracy na 2018 rok.
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
KAROL KALEMBA


więcej