początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Terminarz z dnia 2018-01-23

2017-12-15II wojna światowa i czasy powojenne

2018-01-23Posiedzenie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Godzina:
15:00

Nędza, dnia 16 stycznia 2018 roku


Z A W I A D O M I E N I E

podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

TERMIN: 23 stycznia 2018 roku (wtorek) godz. 15.00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy Nędza, SALA NARAD, pokój nr 13 – I piętro
PRZEDMIOT OBRAD:   
1.    Przesłuchanie osób wezwanych.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.    Sprawy bieżące

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
GERARD PRZYBYŁA


więcej