początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Terminarz z dnia 2018-02-01

2017-12-15II wojna światowa i czasy powojenne

2018-01-29Akcja Zima w Gminnym Centrum KUltury w Nędzy

Godzina:
10:30

dw


więcej

2018-02-01Posiedzenie komisji rewizyjnej

Godzina:
14:00

Nędza, dnia 25 stycznia 2018 roku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 118  §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ.

TERMIN: 01 lutego 2018 roku (CZWARTEK) GODZ. 14:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5, SALA NARAD nr 13, I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD:
1.    Gospodarka mieszkaniowa w gminie .
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
JAN FRANCUS


więcej