początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Posiedzenie komisji rewizyjnej

Nazwa Posiedzenie komisji rewizyjnej
Rodzaj wydarzenia Inne
Data wydarzenia 2018-02-01
Godzina 14:00
Miejsce Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5
Organizator - Opis

Nędza, dnia 25 stycznia 2018 roku


Z A W I A D O M I E N I E


Działając zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 118  §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ.

TERMIN: 01 lutego 2018 roku (CZWARTEK) GODZ. 14:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5, SALA NARAD nr 13, I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD:
1.    Gospodarka mieszkaniowa w gminie .
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
JAN FRANCUS