początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Terminarz z dnia 2018-02-19

2017-12-15II wojna światowa i czasy powojenne

2018-02-19Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu

Godzina:
15:00

Nędza, dnia 12 lutego 2018 roku

Z A W I A D O M I E N I E

działając zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r.  poz.1875 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

TERMIN: 19 lutego 2018 roku (poniedziałek) godz. 15:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad – 13)
PRZEDMIOT OBRAD :  
1.    Działalność stowarzyszeń kulturalnych na terenie Gminy Nędza – wyniki konkursów.
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
GIZELA MARONDEL


więcej

2018-02-19Klub Książki dla Dzieci

Godzina:
15:30

Spotkanie dla dzieci w wieku 7-12 lat, które lubią czytać książki i o nich rozmawiać.

W programie zabawy integracyjne, rozmowy o czytelniczych gustach, ulubionych książkach, przegląd nowości wydawniczych i wybór tytułu na kolejne spotkanie. A wszystko w miłej i zabawowej atmosferze.


więcej