początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Terminarz z dnia 2018-02-06

2017-12-15II wojna światowa i czasy powojenne

2018-01-29Akcja Zima w Gminnym Centrum KUltury w Nędzy

Godzina:
10:30

dw


więcej

2018-02-06Posiedzenie komisji spraw społecznych i bezpieczeństwa

Godzina:
14:00

Nędza, dnia 29 stycznia 2018 roku

Z A W I A D O M I E N I E

działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r  poz.1875 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

TERMIN: 06 lutego 2018 roku (wtorek) godz.14:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: URZĄD GMINY w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 ( sala narad – nr 13)      
PRZEDMIOT OBRAD :  
1.    Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Nędza – spotkanie z przedstawicielem Policji
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
KAROL KALEMBA


więcej