początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Terminarz z dnia 2018-03-07

2017-12-15II wojna światowa i czasy powojenne

2018-03-01Fun pakiet multimedialnych kursów online

Bezpłatne kursy online wspomagające naukę języków obcych lub zdobywanie umiejętności specjalistycznych. W ofercie: kurs języka angielskiego dla dzieci FunEnglish, kursy językowe: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, BusinessEnglish123 oraz kursy specjalistyczne: Czytaj, Pisz, Pamiętaj, Fotografia o Photoshop. Zapisy we wszystkich filiach i oddziałach.
więcej

2018-03-06Arcypalce – czyli zabawa w odciskanie

Godzina:
14:00
W każdy wtorek warsztaty plastyczne dla dzieci. Zajęcia inspirowane twórczością Marion Deuchars. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zrobić litery, wzorki, zwierzęta za pomocą własnych odcisków palców.
więcej

2018-03-07Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu

Godzina:
14:30

Nędza, dnia 1 marca 2018 roku

Z A W I A D O M I E N I E

działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r.  poz.1875 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

TERMIN: 7 MARCA 2018 roku (ŚRODA) godz. 14.30                               
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad – 13)
PRZEDMIOT OBRAD :  
1.    Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych.
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
GIZELA MARONDEL


więcej

2018-03-07Melodie znane i lubiane

Godzina:
18:00
W przededniu Dnia Kobiet biblioteka zaprasza na koncert skrzypcowy w wykonaniu Jolanty Cwik, przeplatany poezją raciborskiej poetki Jagody Wałaszek.
więcej