początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu

Nazwa Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu
Rodzaj wydarzenia Inne
Data wydarzenia 2018-03-07
Godzina 14:30
Miejsce Urząd Gminy w Nędzy
Organizator - Opis

Nędza, dnia 1 marca 2018 roku


Z A W I A D O M I E N I E


działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r.  poz.1875 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

TERMIN: 7 MARCA 2018 roku (ŚRODA) godz. 14.30                               
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad – 13)
PRZEDMIOT OBRAD :  
1.    Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych.
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
GIZELA MARONDEL