Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Karola Miarki 7/1
47-400 Racibórz

Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Raciborzu jest dofinansowywana przez Powiat Raciborski. Ośrodek prowadzony jest przez Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zadanie realizowane jest w latach 2024 - 2028 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Karola Miarki 7/1 w Raciborzu.

Z pomocy skorzystać można:
- od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-19.00 w siedzibie Stowarzyszenia,
- przez całą dobę telefonicznie pod nr.: 722 304 453, 603 300 904, 695 933 584.


Psychologiczna interwencja kryzysowa skierowana jest do osób dotkniętych kryzysem o różnym podłożu i nasileniu, a mianowicie:

 • - kryzysem rodzinnym (związanym z etapem życia człowieka i rodziny),
  - kryzysem psychiatrycznym (próby i tendencje samobójcze, alkoholizm i inne, uzależnienia, problemy osobowościowe, kryzysy spowodowane chorobą psychiczną, intoksykacje, depresje),
  - kryzysem psychospołecznym związanym z urazowymi wydarzeniami życiowymi (bezrobocie, bezdomność, problemy finansowe, mieszkaniowe, samotność, mobbing i przemoc),
  - ostrym kryzysem sytuacyjnym (żałoba, utrata).
 • Celem podejmowanej interwencji kryzysowej jest udzielanie pomocy w przechodzeniu i pozytywnym rozwiązywaniu kryzysu w sytuacji stresu pourazowego (PTSD) lub przeciążenia psychicznego krytycznymi zdarzeniami, a w szczególności:
  - szybka ocena kryzysu (diagnoza), identyfikacja i konfrontacja problemu kryzysowego i jego rozwiązanie,
  - odreagowanie negatywnych emocji – debriefing i fizyczne zabezpieczenie osoby w sytuacji traumy,
  - złagodzenie objawów reakcji kryzysowej oraz redukcja symptomów kryzysu i przywrócenie równowagi psychicznej oraz sprawności funkcjonowania,
  - zapobieganie dezorganizacji życia i przejścia ostrego kryzysu w stan chroniczny,
  - wzmacnianie konstruktywnych sposobów radzenia sobie i przywrócenie umiejętności radzenia sobie,
  - ocalenie życia w przypadku prób i tendencji samobójczych,
  - przeciwdziałanie samobójstwom i zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego,
  - pomoc psychologiczna dla służb nagłego reagowania (straż pożarna, policja).
początek strony