początek strony

Sygnały alarmowe

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

 

 

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu wizualny sygnał alarmowy 
Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) .............dla ...........

 Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podac przyczynę, rodzaj alarmu itp.)