Rada Powiatu

Rada Kadencja 2024 - 2029

 • Przewodniczący: Tomasz Cofała
 • Wiceprzewodniczący: Marek Bugdol
 • Wiceprzewodniczący: Ryszard Wolny

Radni Powiatu Raciborskiego:

 • Krzysztof Bajerski
 • Szymon Bolik
 • Marek Bugdol
 • Tomasz Cofała
 • Anna Iskała
 • Paweł Klima
 • Eugeniusz Kura
 • Marek Kurpis
 • Tomasz Kusy
 • Magdalena Lenort
 • Ewa Lewandowska
 • Sebastian Mikołajczyk
 • Łukasz Mura
 • Piotr Olender
 • Małgorzata Paletta
 • Adrian Plura
 • Rita Serafin
 • Grzegorz Swoboda
 • Ewa Widera
 • Artur Wierzbicki
 • Ryszard Wolny

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa

 • Przewodniczący: Artur Wierzbicki

Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

 • Przewodniczący: Adrian Plura

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Przewodniczący: Ewa Widera

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: Piotr Olender


 

początek strony