Panel dyskusyjny

Czas na wiedzę i edukację - zakończenie projektu

Jutro o godz. 10.00 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu rozpocznie się panel dyskusyjny z udziałem uczestników projektu, w trakcie którego zostaną wręczone certyfikaty ukończenia kursu "Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego". Natomiast 30 kwietnia w tut. Starostwie wręczone zostaną nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie pt. "Moja gmina - zieloną oazą kultur".

Przypomnijmy, celem głównym projektu "Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego" było ułatwienie dostępu do edukacji mieszkańcom gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu raciborskiego poprzez cykl działań edukacyjno - promocyjnych. Zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności, rozwijanie aspiracji osobistych skutkować ma w przyszłości zwiększeniem aktywności mieszkańców do samoorganizacji i identyfikacji lokalnych problemów oraz przygotować do szukania dodatkowego zatrudnienia poza tradycyjnym rolnictwem.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

  • Akcja promocyjna i upowszechniająca rezultaty projektu;
  • Czas na wiedzę i edukację - seminarium inaugurujące projekt;
  • Cykl szkoleń: "Akademia przedsiębiorczości", których celem było podniesienie kwalifikacji i wiedzy uczestników. Podczas szkolenia poruszane były zagadnienia związane z szeroko pojętą przedsiębiorczością, m.in. modernizacją gospodarstw rolnych, programów rolnośrodowiskowych, różnicowaniem w kierunku działalności nierolniczej, tworzeniem mikroprzedsiębiorstw, dopłatami obszarowymi oraz zagadnienia związane z budową współpracy na poziomie lokalnym;
  • Szkolenia dodatkowe dotyczące praktycznej nauki pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej;
  • Wizyta studyjna w modelowym gospodarstwie rolnym. Po zakończeniu cyklu szkoleń podstawowych uczestnicy mieli możliwość przekonać się, jak praktycznie funkcjonuje modelowe gospodarstwo rolne. Uczestnicy zwiedzili gospodarstwo Pana Konrada Pohla AGROPOL w Baborowie oraz Dobieszowie. Warsztaty prowadzone były przez właścicieli gospodarstwa, którzy podczas spotkania podzielili się swoim doświadczeniem;
  • Moja gmina - zieloną oazą kultur. Konkurs z zakresu edukacji regionalnej. W ramach zadania przeprowadzono 2 konkursy dla przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych przy udziale nauczycieli szkół z gmin powiatu raciborskiego. Zadaniem najmłodszych było przygotowanie pracy plastycznej, kolejnej grupy wiekowej-folderu a hasłem przewodnim było Moja gmina - zieloną oazą kultur, nazwa konkursu "Spacer po mojej okolicy". W konkursie uczestniczyło 153 dzieci.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.efs.gov.pl


początek strony