Seminarium inaugurujące

Czas na wiedzę i edukację - seminarium inauguracyjne dla osób zainteresowanych

 

Powiat Raciborski ponownie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu pt. "Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego". Zapraszamy wszystkich chętnych na seminarium inauguracyjne, które odbędzie się 25 stycznia 2010r. o godz. 10.00 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Sokół" (Racibórz, ul. Klasztorna 9).

W ramach projektu zaplanowano szkolenie pn. "Akademia przedsiębiorczości", poruszające tematykę szeroko pojętej przedsiębiorczości, m.in. modernizację gospodarstw rolnych, programy rolnośrodowiskowe, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie mikroprzedsiębiorstw, dopłaty obszarowe, budowanie współpracy na poziomie lokalnym.

Tematyka szkolenia zostanie dostosowana do potrzeb zgłaszanych przez osoby uczestniczące w projekcie.

Niniejszy projekt adresowany jest do rolników, osób bezrobotnych, osób zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach, zamieszkujących gminy: Krzanowice, Kuźnię Raciborską, Krzyżanowice, Nędzę, Rudnik, Kornowac i Pietrowice Wielkie.


Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.efs.gov.pl

początek strony