Sytuacja w innych zagrożeniach

Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń

Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy

  • nie stwierdzono

Wypadki, katastrofy komunikacyjne

  • nie stwierdzono 

Awarie urządzeń i instalacji

nie stwierdzono
 

Warunki meteorologiczne:
http://www.imgw.pl
 

Awarie budowlane
brak
 

Zagrożenia pożarowe

Informacje podawane w okresie wiosenno-letnim

strefa 24 obejmująca lasy Powiatu Raciborskiego
stopień zagrożenia:  -  wilgotność ściółki: %
opis skali:
0-brak zagrożenia
1-zagrożenie małe
2-zagrożenie duże
3-zagrożenie katastrofalne
 

Zagrożenia epidemiczne
występuje
 

Zakłócenia porządku publicznego
nie stwierdzono
 

Terroryzm
nie stwierdzono
 

 

Inne

 

początek strony