Projekt

Powiat Raciborski wraz z 4 innymi powiatami europejskimi uczestniczy w projekcie "Tour.Com - Tworzenie Centrów Kompetencji Turystycznej w Europejskich Regionach Przygranicznych", którego celem jest wzmocnienie gospodarki regionalnej izolowanych regionów przygranicznych poprzez rozwój turystyki.

Projekt został zainicjowany przez niemiecki powiat Uecker - Randow oraz polski powiat policki. Do udziału zaproszono ponadto powiat raciborski, niemiecki region Saarpfaltz i francuskie Zrzeszenie Gmin Saareguemines.

Projekt "Tour.Com" realizowany był od stycznia 2004 r. i zakończył się w 2006 r. W tym czasie odbywać się będą spotkania na poziomie regionalnym z partnerami lokalnymi (przedstawicielami sektora turystycznego w danym regionie) oraz robocze spotkania międzynarodowych partnerów projektu.

Głównym efektem realizowanego projektu "Tour.Com" będzie uruchomienie centrów kompetencji turystycznej w regionach partnerów projektu, których zadaniem będzie dostarczanie informacji i wiedzy podmiotom z sektora usług turystycznych oraz stwarzanie transgranicznych sieci turystycznych.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III C.

Jednym z efektów rzeczowych projektu jest niniejsza strona. Jej celem jest zaprezentowanie walorów turystycznych naszego regionu, jak również przedstawienie dostępnych atrakcji turystycznych.

Oddając ją mamy nadzieję na Państwa czynny udział w tworzeniu, aktualizowaniu i rozwijaniu informacji o bogatej ofercie turystycznej naszego regionu.


Logo projektu unijnego

Herby miast uczestniczących w projekcie

 

początek strony