Gmina Krzyżanowice

Kościoły:

 • w Krzyżanowicach: wzmiankowany w 1286r., obecny zbudowany w latach 1791-1793, późnobarokowy z wieżą gotycko-renesansową, z neogotyckim portalem, nad którym znajduje się kartusz z herbem Lichnowskich,
 • w Tworkowie: wzmiankowany w 1339r., obecny jest jednym z najważniejszych dzieł architektury barokowej ziemi raciborskiej, w podziemiach kościoła znajduje się krypta z trumnami pochodzącymi z 1650r.,
 • w Bieńkowicach: wzmiankowany w 1351r., obecny w stylu barokowym, budowany w latach 1719-1730,
 • w Rudyszwałdzie: drewniany zbudowany w 1447r., w 1714 rozebrany, na jego miejscu wzniesiono murowany w 1679r., obecny wybudowano w roku 1935,
 • w Bolesławiu: wzniesiony w 1876r. z elementami neoromańskimi,
 • w Zabełkowie: murowany, zbudowany w 1937r.

Pałace:

 • w Krzyżanowicach: zbudowany przez Lichnowskich, przebudowany w stylu neogotyckim, dziś stanowiący mieszaninę stylów,
 • w Chałupkach: w 1373r. wzmiankowany jako zamek, obecny budynek barokowy z reliktami wcześniejszymi.

Inne:

 • Krzyżanowice:
  • budynek bramny zbudowany w 1853r. w duchu neogotyku angielskiego,
  • figura św. Jan Nepomucena wzniesiona w XVII w., późnobarokowa,
  • plebania klasycystyczna, przebudowana w latach 1820-26,
  • kapliczka z końca XVII w.,
 •  Tworków:
  • rzeźby św. Floriana 1751r. i św. Jana Nepomucena z 1758r.,
  • ruiny zamku - rezydencja renesansowa prawdopodobnie wzniesiona na ruinach zamku średniowiecznego,
  • kaplica zbudowana w 1779r. w stylu późnobarokowym z wieżyczką z 1869r.,
 • Bieńkowice:
  • plebania klasycystyczna, zbudowana w 1801r.,
  • kaplice: św. Anny z ok. 1835r. i św. Jana z I połowy XIX w.,
  • krzyż - pomnik poległych podczas wojny francusko-pruskiej, wystawiony w 1871r.,
 • Rudyszwałd:
  • rzeźby: św. Barbary i św. Katarzyny późnogotyckie z początku XVI w.,
 • Zabełków:
  • stary cmentarz kościelny przy dawnej kaplicy cmentarnej z 1799r.
początek strony