Gmina Pietrowice Wielkie

Kościoły:

 • w Cyprzanowie: neogotycki, zbudowany w latach 1865-88,
 • w Krowiarkach: wzmiankowany w roku 1447; obecny zbudowany w latach 1909-10 na mijscu poprzedniego z roku 1709,
 • w Makowie: późnobarokowy, zbudowany w latach 1777-88 na miejscu poprzedniego z roku 1613, posiada wyposażenie z XVIII i XIX wieku,
 • w Pawłowie: neogotycki, zbudowany w latach 1904-16,
 • w Pietrowicach Wielkich:
  • zbudowany w XVI w., rozbudowany w 1822 i 1935 roku, wieża wzniesiona w roku 1822, w kościele znajdują się m.in. obrazy z XVIII i XIX wieku;
  • odpustowy, drewniany, zbudowany w 1667 i odnowiony w 1743 roku z bogatym wyposażeniem barokowym z połowy XVIII w., przy kościele znajduje się kapliczka neogotycka z 1899r.,
 • w Samborowicach: neobarokowy z 1933r.

Pałac:

 • w Krowiarkach: wzniesiony w 1826 r. przez Ernesta Joachima Strachwitza na miejscu poprzedniego drewnianego, przebudowany między 1852, a 1877 r., w 1898 roku zbudowane zostało skrzydło o charakterze secesyjnym, jest mieszaniną stylów: neorenesansowego i neobarokowego, pałac położony jest w parku krajobrazowym z licznymi okazami starodrzewia oraz drzew egzotycznych.

Inne:

 • Cyprzanów:
  • spichlerz drewniany obrzucony gliną z 1789 r.,
   kapliczka z polowy XIX w.,
 • Kornice:
  • pozostałości zamku zbudowanego w połowie XIV w.,
   spichlerz dworski z przełomu XVIII i XIX w.,
   kapliczka z końca XVIII w. z barokowo - ludową rzeĽbą św. Jana Nepomucena,
 • Krowiarki:
  • barokowa figura św. Jana Nepomucena z XVIII w.,
   cztery kapliczki z końca XIX w.,
 • Lekartów: 
  • kaplica z 1820 r. odnowiona w 1860, wewnątrz barokowa rzeźba św. Jana Chrzciciela z połowy XVIII w. oraz krzyż pokutny, nazywany "cyrylikiem",
 • Maków:
  • na cmentarzu kościelnym barokowa figura św. Jana Nepomucena z początku XIX w.,
   plebania z około 1900 r.,
 • Pietrowice Wielkie:
  • roszarnia z końca XIXw.,
   figura św. Jana Nepomucena z XVIII w.,
 • Samborowice:
  • odkryto tutaj 115 ciałopalnych grobów popielicowych kultury łużyckiej oraz osady kultury amfor kulistych.
początek strony